Wiadomości branżowe

Informacja PMPG SA ws. oświadczenia EY (dawniej Ernst & Young)

W związku z treścią oświadczenia EY (dawniej Ernst & Young) PMPG SA informuje, że spór sądowy, na który powołuje się EY w istocie dotyczy nienależytego w ocenie PMPG SA, wykonania usługi doradczej przez Spółki Grupy EY, przy użyciu znaków towarowych należących do GK PMPG.Decyzja KNF w przedmiocie nałożenia kary na PMPG SA jest związana ze zdarzeniami

W związku z treścią oświadczenia EY (dawniej Ernst & Young) PMPG SA informuje, że spór sądowy, na który powołuje się EY w istocie dotyczy nienależytego w ocenie PMPG SA, wykonania usługi doradczej przez Spółki Grupy EY, przy użyciu znaków towarowych należących do GK PMPG.

Decyzja KNF w przedmiocie nałożenia kary na PMPG SA jest związana ze zdarzeniami gospodarczymi, które po pierwsze są zgodne z przepisami prawa, po drugie – u ich podstaw leżał zarówno interes udziałowców i akcjonariuszy, jak i zasięgnięcie przez zarząd PMPG SA konsultacji profesjonalnego doradcy, jakim wydawała się być firma Ernst & Young, w zakresie, w jakim było to niezbędne do podjęcia decyzji gospodarczych.    

PMPG zgodnie z propozycją “konsultanta/doradcy” zawarła z Ernst & Young dwie umowy, tj. umowę o świadczenie usług doradztwa podatkowego z  Ernst & Young sp. z o.o., reprezentowaną przez Piotra Wielińskiego, oraz umowę o świadczenie usług doradczych z Ernst & Young Corporate Finance sp. z o.o. reprezentowaną przez Zbigniewa Jusisa. Zakres usług świadczonych przez EY dla PMPG obejmował m.in. analizę dostępnych rozwiązań księgowych w zakresie wpływu na wynik wykazywany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki transakcji wniesienia aportem do spółki zależnej znaków towarowych.

Strony pozostawały w mediacji do czasu wydania decyzji przez KNF, i PMPG SA stała na stanowisku polubownego rozstrzygnięcia wyżej opisanej sprawy. 

W załączeniu przekazujemy fragment pisma dot. zakresu usług i odpowiedzialności Ernst & Young z 3 marca 2009 r.

Różnica między stanem faktycznym, a tym, co pisze EY w swoim oświadczeniu, jest tak “subtelna”, jak między Ernst & Young a EY.  

 

 

 

 


dostarczył infoWire.pl

Ĺšródło Platforma Mediowa Point Group SA. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci, zapraszamy do konkursu dla dzieci

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy